در همین راستا طرح تور مشهد در قالب قطار با هتل فدک راه اندازی شده است. رزرو بلیط قطارهای پنج […]